Záväzná žiadosť o prepravu

 
Objednávateľ:
Vybavuje:
Firma:  Telefon: 
Adresa:  Telefon2: 
PSČ, Mesto:  Fax: 
IČO:            
IČ DPH:   
Email: 
Objednávka
Číslo vašej objednávky:
ŠPZ vozidla:
Druh vozidla: 
Typ:
Tovar:

Termín nakládky:
Kontakt/kod nakládky:
Adresa nakládky:
Zaclenie:

Termín vykládky:
Kontakt:
Adresa vykládky:
Vyclenie:

Dohodnutá cena za dopravu:
Poznámky:
 


Spustili sme webstránku

20.5.2005
Spustili sme novú webstránku, kde si môžete aj objednávať naše služby.

Implementácia PEGO Slovakia s.r.o.  Powered by CMS Made Simple